Leden Ledenraad vanuit de het FDS gebied

De FDS vaardigt vier leden af naar de ledenraad van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Jaarlijks doen de ledenraadvertegenwoordigers verslag tijdens de voor- en najaarsvergadering van de FDS. Indien nodig is er overleg met het FDS bestuur.

Zr. Baukje van Dijk, DG Leeuwarden

Br. Cees Luiten, DG Stiens

Zr. M. v.d. Meulen DG Heerenveen/Tjalleberd

Br. Jehannes Regnerus, DG Drachten