Wat doet de FDS

Wat doet de FDS

Vanuit de FDS worden activiteiten georganiseerd ten behoeve van de Doopsgezinde gemeenten in Friesland.

Regionale Buitendag

De Noordelijke Buitendag wordt om het jaar gehouden in samenwerking met de Groningse Doopsgezinde Sociëteit en de (voormalige) Ring Zwolle. Het is een dag met plezier en ontspanning, bezinning en inspiratie en vooral ontmoeting. De volgende Buitendag staat gepland op zondag 2 juni 2024 in Fredeshiem.

Wereldbroederschapdag

Op Wereldbroederschapdag herdenken we de doop van de eerste doperse in Zurich op de avond van zaterdag 21 januari 1525. Onze Doopsgezinde gemeenschap reikt verder dan Friesland, Nederland. Wereldwijd zijn we verenigd met meer dan twee miljoen geloofsgenoten in Mennonite World Conference. Om hier bij stil te staan vieren we jaarlijks Wereldbroederschapdag. Overal waar doopsgezinden samenkomen wordend dezelfde teksten gelezen en staan we stil bij de gemeenschap die we met elkaar vormen. Hoe we over grenzen heen met elkaar één zijn en Jezus navolgen. Vanuit de FDS wordt deze dag een keer per twee jaar georganiseerd in samenwerking met een van de gemeenten in Friesland. De volgende gezamenlijke viering van Wereldbroederschapdag is op zondag 21 januari 2025 in de Lawei te Drachten