Friesland telt op dit moment 31 doopsgezinde gemeenten. Grote, kleine, in meer of mindere mate actieve gemeenten, die behalve de zondagse vieringen door de week ook verschillende activiteiten organiseren, waar iedereen van harte welkom is.

Klik op de foto van de gemeente voor meer informatie.

Ameland
foto
Balk
Berlikum
Bolsward
De Knipe
Buitenpost
Damwâld
De Westereen
Dokkum
Drachten
Feanwâlden
Hallum
Harlingen
Heerenveen/Tjalleberd
Hindeloopen
Holwerd
IJlst
Joure
Leeuwarden
De Lytse Streek
Makkum
Mid Fryslân
Rottevalle-Witveen
Sneek
Stavoren
Stiens
Surhuisterveen
Terschelling
Warns
Wolvega
Workum