Al meer dan 50 jaar is de lekenprekers groep in Friesland (en soms ook
daarbuiten) actief. In de loop van de jaren zijn er vele diensten ingevuld door
een lid van deze groep.
Hoewel niet groot, is deze groep nog steeds actief binnen de Doopsgezinde
wereld. Onder de bezielende leiding van ds. Roelof Akse komt de groep iedere
derde woensdagavond van de maand bijeen in de kerkenraadskamer van de
Doopsgezinde kerk te Leeuwarden.
Er worden onderwerpen besproken van uiteenlopende aard. Vaak bereidt één
van de deelnemers de avond voor, soms wordt een gast uitgenodigd om over
een bepaald onderwerp te spreken.
De avonden zijn zeer de moeite waard, geven nieuwe energie, vernieuwende
inzichten en kennis.
Deelname verplicht niet tot “preken”, maar het kan een aanzet zijn, die prikkelt
om meer te doen dan alleen passief deel te nemen aan kerkdiensten.
Wij nodigen iedereen die belangstelling heeft, van harte uit om contact met
ons op te nemen.

Informatie en contact:
Begeleiding: ds. Roelof Akse, rakse@doopsgezind.nl
Coördinator: zr. Aeltsje de Groot, aeltsjedegroot@gmail.com